ΤΟ 2014 ΟΙ 50 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΒΑ;Προσλήψεις στο στρατό , έστω και περιορισμένης κλίμακας, θα κάνει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας το 2014, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έντονο πρόβλημα ανανέωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Σύμφωνα με το Εθνος εκτός από τους αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών που θα διοριστούν στις Ενοπλες Δυνάμεις (περί τα 820 άτομα σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο), θα γίνουν και 50 προσλήψεις Οπλίτών Βραχείας Ανακατάταξης, οι οποίοι θα «μοιραστούν» στον Στρατό και στο Ναυτικό. Οι 50 προσλήψεις στο Στρατό θα αφορούν Όπλίτες Βραχείας ανακατάταξης οι λεγόμενοι πενταετείς.
Οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς μπορούν μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη με το βαθμό, που φέρουν.
Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους του Στρατού Ξηράς που έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.
Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατάσσονται στο Στρατό Ξηράς, τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως τους σε όλες τις Μονάδες εκστρατείας καθώς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται : α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ). Κατά το χρόνο της ανακατατάξεώς ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί.
Προϋποθέσεις που ισχύουν για τον θεσμό του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. β. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των ΟΒΑ. γ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.). ε. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα. στ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. ζ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. η. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. Όσο αφορά το Λιμενικό οι προσλήψεις που θα γίνουν είναι: Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για 60 προσλήψεις Δόκιμων Υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα, για πτυχιούχους αλλά και αποφοίτους Λυκείου. Συγκεκριμένα το Λιμενικό σώμα με νέα προκήρυξη θα ανακοινώσει του τον δεύτερο διαγωνισμό για την εισαγωγή 60 Δοκίμων υπαξιωματικών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για το Λιμενικό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων και Μηχανικών, καθώς και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την εισαγωγή τους στο Λιμενικό οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά), σύμφωνα με την προκήρυξη. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.
Το ηλικιακό όριο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι οι μεν πτυχιούχοι Α.Ε.Ν να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους ενώ οι δε κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους Επίσης η προκήρυξη του Λιμενικού θα καθορίζει και υψομετρικό όριο το οποίο θα είναι για τους άνδρες υποψήφιους θα είναι ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. και για τις γυναίκες ύψος τουλάχιστον 1,60 μ. Μετά την αποφοίτησή τους οι Δόκιμοι υπαξιωματικοί ονομάζονται Κελευστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αποστρατεύονται με τον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τέλος ο διαγωνισμός εισαγωγής στο Λιμενικό που αφορά την κατάταξη 90 Δόκιμων Λιμενοφυλάκων θα γίνει για το πρώτο τρίμηνο του 2014. Οι προσλήψεις στις εφορίες θα αφορούν την ειδικότητα ΠΕ εφοριακών και θα καλύψουν τον φοροελεγκτικό μηχανισμό . Η προκήρυξη θα εκδοθεί μέσω ΑΣΕΠ όπως και η προηγούμενη που αφορούσε 186 εφοριακούς
dikaiologitika.gr
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά