Εισφορά Στρατιωτικών υπέρ Λεσχών


     1.  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχετικού (α), ορίζεται ότι: «Άπαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς, υπηρετούντες εις φρουράς εν αις λειτουργούσι Στρατιωτικαί Λέσχαι, εισίν υποχρεωτικώς μέλη αυτών», κατά δε το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι: «Μέλη Στρατιωτικών Λεσχών δύναται να ώσιν και οι εν αποστρατεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, ως και οι εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματικοί του Β. Ναυτικού, της Β. Αεροπορίας και της Β. Χωροφυλακής, εφ' όσον επιθυμούσι και καταβάλωσιν ως και οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς την αναλόγως του βαθμού των εισφοράν», ενώ, τέλος, κατά το άρθρο 6  του παραπάνω νόμου, ορίζεται ότι: «Η μηνιαία συνδρομή των μελών των στρατιωτικών λεσχών ορίζεται εις 1% επί του όλου των αποδοχών των…..».

 

2.  Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 6 του σχετικού (β), ορίζεται ότι: «1. Οι πόροι των Λεσχών είναι: α) Αι εκάστοτε καθοριζόμεναι μηνιαίαι κρατήσεις των αποδοχών των εν ενεργεία Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών (Μονίμων και Εφέδρων), των υπηρετούντων εις την Φρουράν, εις ην λειτουργεί Στρατιωτική Λέσχη, αίτινες είναι υποχρεωτικαί. β) Αι μηνιαίαι, κρατήσεις των αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, εφ' όσον είναι μέλη των Λεσχών, αίτινες είναι αι αυταί με τας κρατήσεις των εν ενεργεία αντιστοίχων βαθμών….».

 

3.  Τη 19-9-2012 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του (τέως) Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο απέκτησε πρόσβαση στις κατά τόπους στρατιωτικές λέσχες, και κατά συνέπεια σίτιση σε αυτές, το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ανωτέρω Υπουργείου (ΥΠΑΙΘΠΑ), καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τις προϋποθέσεις ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα:

 

     α.    Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη Λέσχη Αξιωματικών.

 

     β.    Εγγραφούν ως μέλη τους και

 

     γ.     Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή μέλους ίση με το 0,3% του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία. Η μηνιαία συνδρομή, μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.

 

4.  Από την παράθεση των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφής η αδικία που υφίσταται σε βάρος των στρατιωτικών που υποχρεωτικά εισφέρουν υπέρ των στρατιωτικών λεσχών με τη μηνιαία παρακράτηση από το βασικό μισθό τους, του ποσού της τάξεως του 0,3 % για τους Αξιωματικούς και 0,2 % για τους Ανθυπασπιστές, ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιούν ή όχι τις λέσχες αυτές, έναντι των ετέρων, πλέον, μελών αυτών, ήτοι των εκπαιδευτικών, που εισφέρουν μόνο και εφόσον εγγραφούν ως μέλη σε αυτές.

 

5.  Ενόψει της οικονομικής δυσκολίας στην οποία ευρίσκονται όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της διεύρυνσης χρήσης των στρατιωτικών λεσχών, έστω και προσωρινά, και προκειμένου να υπάρξει αρμονία στα μέλη που κάνουν χρήση αυτών, προτείνουμε και παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε και καταθέσετε στη ΒτΕ σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο την εξής τροπολογία: «Το άρθρο 1 του ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές εφόσον: α) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, β) Εγγραφούν ως μέλη τους και γ) Καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή μέλους ίση με το 0,3% του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού οι Αξιωματικοί, 0,2 % του εκάστοτε βασικού μισθού Ανθυπασπιστού οι Ανθυπασπιστές και 0,1 % του εκάστοτε βασικού μισθού Λοχία οι Υπαξιωματικοί. Η μηνιαία συνδρομή, μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση».

 

6.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υιοθέτηση της προτάσεώς μας και επανερχόμαστε στο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας.

 

7.  Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά κρίση τους ενέργειες.

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά