ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012‏

ΘΕΜΑ :

Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων 2012

ΣΧΕΤ :

α. Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»)

β. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής

του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2013 - 2016»)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του σχετικού (α) ορίζεται ότι: «1.
Το Επίδομα

Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο

ακέραιο,

εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16

Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεμβρίου κάθε

έτους….. 5.
Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι

πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων

αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα

, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις

χιλιάδες (3.000) ευρώ

. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της

παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την

ημερομηνία καταβολής τους, το ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι

του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους».

2. Με τις διατάξεις του (β) ομοίου επήλθαν σημαντικές μειώσεις στο μισθό και

τα επιδόματα των στρατιωτικών, αναδρομικά από 1-8-2012, με συνέπεια να αλλάξει το

οικονομικό status αυτών που δικαιούνταν του ανωτέρω επιδόματος, εορτών

Χριστουγέννων, και κατά το υπολειπόμενο εκ του συνολικού ποσού των 3.000,00

ευρώ ή 36.000,00 ετησίως, ακόμη και αυτών που δεν ελάμβαναν το αυτό επίδομα

λόγω της υπερβάσεως του ορίου των 3.000,00 ευρώ ή 36.000,00 ετησίως.

3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν κατά τον

υπολογισμό, και εν συνεχεία καταβολή του εν θέματι επιδόματος για το έτος 2012,

ελήφθησαν υπόψη τα νέα οικονομικά στοιχεία των μειωμένων εισοδημάτων

στρατιωτικών ή τα παλαιά, τα οποία και διαμορφώνουν διαφορετικές κλίμακες, με

συνέπεια να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν έλαβαν το αυτό επίδομα αν και του

δικαιούνται βάσει των νέων εισοδημάτων του σχετικού (β).

Σε αποφατική απάντηση παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή στα αρμόδια

οικονομικά όργανα των Επιτελείων προκειμένου να υπολογίσουν και εν συνεχεία να

καταβάλλουν, αναδρομικά, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2012 με βάση τα

οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχετικού (β) και μειώνουν

σημαντικά το ετήσιο εισόδημα.

4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

5. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το

παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

6943487931
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά