ΠΟΜΕΝΣ: Μέριμνα Στρατιωτικών με Παιδιά ΑΜΕΑΑξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
  1. Σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 2 του (α) σχετικού, όσοι στρατιωτικοί έχουν υπό την προστασία τους τέκνο ΑΜΕΑ εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες απαλλάσσονται. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας από τους δύο κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
  2. Μολαταύτα, στα ανωτέρω μνημονευόμενα σχετικά δεν καθορίζεται η περίπτωση ζεύγους στρατιωτικών που έχουν υπό την προστασία τους δύο (2) ή και περισσότερα τέκνα με ειδικές ανάγκες.
  3. Επιπρόσθετα με το άρθρο 21 του (β) ομοίου, παρέχεται και στους δύο γονείς, το δικαίωμα χορήγησης 30ήμερης ειδικής άδειας, πέραν της κανονικής άδειας λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων.
  4. Κατόπιν των ανωτέρω:
α.  Από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 3β του άρθρου 2 του (α) σχετικού, εξετάζοντας το τυπικό της υπόθεσης, εκπίπτει ρητά η πρόβλεψη του νομοθέτη να προσδώσει αποκλειστικά σε ένα μόνο τέκνο ΑΜΕΑ τη μέγιστη προστασία με την απαλλαγή του ενός στρατιωτικού συζύγου από υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση.
β.  Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω προμνησθείσα ευεργετική διάταξη δεν λαμβάνει μέριμνα ύπαρξης περισσοτέρων του ενός (1) τέκνου ΑΜΕΑ καθώς και τυχόν σωρευτικό πλαίσιο ύπαρξης περαιτέρω κοινωνικών μεταβλητών (π.χ. τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες).
  1. Κατ ουσία, η οικογενειακή επιβάρυνση βαίνει σωρευτικά διογκούμενη με ενδεχόμενη δημιουργία σοβαρότατων προβλημάτων ανταποκρισιμότητας των αυξημένων αναγκών των ευαίσθητων θεμάτων υγείας, καθόσον ως ΑΜΕΑ λογίζονται άτομα που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες τις ανάγκες ή ένα μέρος από μια φυσιολογική ζωή λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής διανοητικής ή ψυχικής βλάβης, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
  1. Από τα προκύπτοντα ανωτέρω νομικά και πραγματικά δεδομένα και ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους οι αναφερόμενες διατάξεις καθώς και έχοντας επικουρικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας των βαρών και των κοινωνικών διευκολύνσεων που πρέπει να αποδίδει το Κράτος Πρόνοιας, αιτούμαστε στο πλαίσιο ομοιόμορφης ρύθμισης των ευεργετικών μέτρων για στελέχη-γονείς που έχουν υπό την προστασία τους άνω του ενός (1) τέκνου ΑΜΕΑ, νομοθέτηση δικαιώματος απαλλαγής και των δύο συζύγων στρατιωτικών από οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτούσα διανυκτέρευση.
  2. Εισηγητής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης Αθανάσιος, e-mail: .
  3. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης τηλ. 6983503377, email: .
                                             
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο    Ο
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 Επγός (ΥΔΚ)    Λγος (ΠΖ)

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά