Επιλογή Εγγραφής Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο τμήμα Νηπιαγωγείου του 251 ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2014-2015

Επιλογή Εγγραφής Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο τμήμα Νηπιαγωγείου που λειτουργεί εντός του Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251 ΓΝΑ για το νέο Σχολικό Έτος 2014 - 2015.
Δικαίωμα εγγραφής, έχουν τα τέκνα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των Ε.Δ., που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος και συγκεκριμένα εκείνα τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2010 έως και 28/2/2012. Αιτήσεις εγγραφής νηπίων σε Τμήματα του Β/Ν Σταθμού που δεν λειτουργούν, νηπίων δηλαδή που δεν έχουν γεννηθεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν εξετάζονται.
Για την επιλογή εγγραφής ενός νηπίου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Η Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού θεωρημένη από το Γραφείο Στρατιωτικού ή Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, μαζί με ακριβές φ/α της πρώτης σελίδας του ΑΒΜ (Ατομικό Βιβλιάριο Μητρώου), ως αποδεικτικό των ετών υπηρεσίας.
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα οποία φαίνεται η ηλικία του νηπίου.
 3. Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του νηπίου.
 4. Δικαιολογητικά από τα οποία να φαίνεται ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Ειδικότερα, για το Στρατιωτικό ή Πολιτικό προσωπικό της ΠΑ απαιτείται θεωρημένη αίτηση από τη Δνση Στρατιωτικού ή Πολιτικού προσωπικού της Μονάδας του, ενώ για τον έτερο γονέα πρόσφατη βεβαίωση εργασίας, από τον οικείο εργοδότη και τον ασφαλιστικό του φορέα.
 5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθενται.
 6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής Δικαιούχων.
Aίτηση για το στρατιωτικό προσωπικό
Aίτηση για το πολιτικό προσωπικό
Δικαίωμα εγγραφής κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μοριοδότησης και της υποχρέωσης να είναι ο έτερος γονέας εργαζόμενος, έχουν τα νήπια που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον προσκομιστούν πέρα των δικαιολογητικών που αναφέρθηκαν, πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν:
 1. Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ΠΑ, σε ειρήνη ή πόλεμο.
 2. Πολυτέκνων.
 3. Γονέων ανηκόντων στη κατηγορία ΑμΕΑ, πιστοποιημένων με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
 4. Παιδιών ορφανών από τον ένα ή και τους δύο γονείς.
 5. Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εφόσον την επίβλεψη έχει το μέλος που υποβάλλει την αίτηση.
 6. Αγάμων μητέρων.
 7. Προσωπικού που υπηρετεί ή εργάζεται σε Β/Ν Σταθμό της ΠΑ
Οι αιτήσεις για την επιλογή εγγραφής θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ή και αποσταλεί υπηρεσιακώς στη Γραμματεία του Β/Ν Σταθμού του 251 ΓΝΑ έως και 4/7/14. Αιτήσεις που θα κατατίθενται εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών, θα ορίζονται ως εκπρόθεσμες και θα ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και αφού προηγηθεί η ικανοποίηση των επιλαχόντων, ανά κατηγορία προσωπικού.
Οι γονείς - κηδεμόνες ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την επιλογή των τέκνων τους, από τους πίνακες των επιλεγέντων νηπίων που θα αναρτηθούν στον Β/Ν Σταθμό έως τις 25/7/14.
Οι εγγραφές των επιλεγέντων τέκνων θα πραγματοποιούνται από 28/7/14 έως 1/8/14 και από 25/8/14 έως και 29/8/14. Για την εγγραφή των επιλεγέντων νηπίων απαραίτητη είναι η προσκόμιση Πιστοποιητικού Υγείας τους από Παιδίατρο, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι είναι υγιή (σωματικά, πνευματικά και ψυχικά), καθώς και ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και μπορούν να φιλοξενηθούν στο Β/Ν Σταθμό. Επίσης απαιτείται και η καταγραφή ύπαρξης ή απουσίας αλλεργίας.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά