Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΥΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 3469/26.10.2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας

 

      

Σε συνέχεια της απάντησής  σας Φ.900α/9159/12661/7 Αυγούστου 2012  σε σχετική ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή  κ, Νικήτα  Κακλαμάνη υπ. Αριθμ. 306/23-7-2012 με θέμα «Βαθμολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 07 Αυγ. 2012 Φ 900α/9159/12661/7 Αυγούστου 2012, μεταξύ των άλλων αναφέρατε  :

‘’Με το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 1848/1989 και το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 21/1991, μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους οι ΕΠΥ, που επιθυμούν να παραμείνουν στο Στρατό, εντάσσονται στο θεσμό των ΕΜΘ μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε εξομοιώνονται με τους μονίμους ομοιοβάθμους τους, μέχρι το βαθμό του Λοχαγού.   Η υπόψη κατηγορία στρατιωτικών εντάσσεται σε ξεχωριστούς πίνακες αρχαιότητος (επετηρίδες).  Από το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει, ότι στον θεσμό των  ΕΜΘ δεν συμπεριλαμβάνονται οι εθελόντριες του Ν. 705/77 ‘’.

Δεν αναφέρατε  όμως την επόμενη παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989 το οποίο λέει ότι:

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τις εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279).  Όσες εθελόντριες έχουν συμπληρώσει πενταετή παραμονή μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραμονής σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του.

Από το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει, ότι στον θεσμό των ΕΜΘ συμπεριλαμβάνονται και οι εθελόντριες του Ν. 705/77.

Επίσης αναφέρεται στην απάντηση:

‘’Οι νόμοι 2109/1992 (άρθρο 22) και 2357/2004 (άρθρο 13) δεν αναφέρονται σε έξοδο των εθελοντριών του νόμου 705/1977 από το θεσμό των ΕΜΘ, αλλά στην αρχαιότητα και την επετηρίδα των μονιμοποιούμενων εθελοντριών και στο χρόνο προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού..

Στο Ν. 3257/2004 στο άρθρο 13 αναφέρεται:

 ‘’Οι γυναίκες που υπηρετούν ως μόνιμες με βαθμό Ανθυπασπιστή του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄), που κατετάγησαν τα έτη 1979, 1980, 1981 και 1982, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), πλην της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού.  Ειδικώς για την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων, κρίνονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία αναδρομικής προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου, σε περίπτωση δε τυχόν οφειλόμενης αναδρομικής προαγωγής και για το βαθμό αυτό του Υπολοχαγού η κρίση είναι έκτακτη ‘’.

Για την προαγωγή των ανωτέρω στους βαθμούς Λοχαγού, Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων ως χρόνος αξιωματικού υπολογίζεται ο χρόνος υπαξιωματικού και ανθυπασπιστή πέραν των 15 ετών από την ονομασία τους στο βαθμό του λοχία και αντιστοίχου.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν  αναδρομικά χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών.

 

 

 

 

Κατ΄εξαίρεση, για τις αναφερόμενες στην  παράγραφο 1, στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων προστίθεται στον εκάστοτε προβλεπόμενο για το βαθμό αυτόν χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και το ήμισυ του εκάστοτε ομοίως προβλεπόμενου χρόνου στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων.

Ενώ ήταν ΕΜΘ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989, αλλάζει η βαθμολογική τους εξέλιξη με το άρθρο 13 του Ν. 3257/2004.

Οι λύσεις που καλύπτουν προβλήματα περιστάσεων και η δημιουργία άνισης βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης ατόμων υπό ομοιόμορφες συνθήκες ευρισκομένων κατά παράβαση της Συνταγματικής Επιταγής για Ίση  Μεταχείριση, επίσης με την αριθμ. G 273/97/26-10-99 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να τηρούν κατά κανόνα την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  να τηρήσει την Συνταγματική Ισότητα στην περίπτωση αυτή των Εθελοντών Μακράς Θητείας(ΕΜΘ);

 

 

 

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά

ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής Ν. Σερρών
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά