Άλλη μια επιτυχία της ΠΟΣ
Γνωρίζεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1841Β στις 22 Μαΐου 2018, έγινε η απόδοση και η κατανομή μέρους της εισφοράς των συνταξιούχων για το 2017, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 102 του Ν4387/16.  Στην κατανομή συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων φορέων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), στην οποία αποδίδεται το ποσό των 100 χιλ €. 

   

       Με αφορμή την εσπευσμένη διαμαρτυρία των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ) για τη διάθεση ποσού στην ΠΟΣ, η οποία εκφράστηκε με επιστολή του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και την ανάρτηση ανεύθυνων και προσβλητικών σχολίων προς την ΠΟΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ομοσπονδία μας, με γνώμονα πάντα την ορθή ενημέρωση των συναδέλφων, όπως πράττει από ιδρύσεως της και για το λόγο αυτό έχει κερδίσει την εκτίμησή τους, οφείλει να αναφέρει τα παρακάτω:1.             Το επίμαχο άρθρο 102 του Ν 4387/16 είναι αρκούντως σαφές όταν αναφέρει ότι «Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις….. με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων».  Συνεπώς η ΠΟΣ, πληρούσα όλες τις προϋποθέσεις του Αστικού Κώδικα και της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ομοσπονδιών, νομιμοποιείται να συμμετέχει στην κατανομή της εισφοράς.2.             Στο ίδιο άρθρο σαφώς ορίζεται ότι «Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα».  Σε αντίθεση, οι μηνιαίες εισφορές όλων των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων προς τις ΕΑΑ είναι υποχρεωτικές, όπως καθορίζεται στο Ν.Δ. 1171/1972 Άρθρο 4, Πόροι των Ενώσεων  «1. Οι πόροι των Ενώσεων προέρχονται: α. Εκ των μηνιαίων συνδρομών των μελών, καθοριζομένων εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, εις ποσοστά επί τοις εκατόν επί του παρ' εκάστου δικαιουμένου μερίσματος, μη δυναμένων να υπερβούν το ένα επί τοις εκατόν (1%) τούτου. 2. Οι πόροι της υποπαραγράφου 1α εισπράττονται, υποχρεωτικώς, υπό των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και αποδίδονται εις τας αντιστοίχους Ενώσεις..».  Και ενώ η προαιρετική εισφορά ενός συνταξιούχου, από την παρακράτηση των 0,20 €, αγγίζει το ..…ιλιγγιώδες ποσό των 2,4 € ετησίως, η αντίστοιχη προς τις ΕΑΑ υπερβαίνει τα 20 €, με αποτέλεσμα τα ετήσια έσοδα των τριών Ενώσεων να προσεγγίζουν ετησίως στο ποσό των 2 εκατομμυρίων € περίπου.  Επειδή λοιπόν ουδέν από τα παραπάνω ελήφθη υπόψη από το Συντονιστικό των τριών ΕΑΑ στην εκπόνηση της επιστολής διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των συναδέλφων, καθίσταται εμφανές ότι το αίτημα των τριών ΕΑΑ, που αναφέρεται στην παράγραφο 6 της επιστολής τους, είναι τουλάχιστον αίολο. 3.             Από την παράγραφο 6 της απόφασης διάθεσης του Υπουργείου, «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κλπ», τεκμαίρεται ότι η κατανομή της εισφοράς αφορά στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και όχι στα αντίστοιχα του Δημοσίου Δικαίου.  Την παρούσα περίοδο η ΠΟΣ είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο Ν.Π.Ι.Δ. στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπροσωπεί αποστράτους.4.             Η Ομοσπονδία αδυνατεί να κατανοήσει πώς νομιμοποιείται ηθικά το αίτημα του Συντονιστικού των τριών ΕΑΑ για «αναλογική ανακατανομή των εσόδων από τα 0,20 Ε, με συμμετοχή και των τριών Ενώσεων Αποστράτων», όταν είναι γνωστή η παρότρυνση των ΕΑΑ προς τους συναδέλφους, μέσω των εντύπων τους από το 2016, για υποβολή αίτησης διακοπής παρακράτησης της εισφοράς. Τώρα, και μετά από δύο ετών προσπάθειες της ΠΟΣ,  για την απόδοση των οφειλομένων, παρεμβαίνουν οι Ενώσεις για να καρπωθούν το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών.5.        Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι από το αποδιδόμενο ποσό θα καλυφθούν ανάγκες των εν αποστρατεία συναδέλφων και συζύγων αποβιωσάντων συναδέλφων, που έχουν πληγεί από την κρίση που όλοι βιώνουμε, όπως επίσης και μεγάλο μέρος των εξόδων των πρωτοβάθμιων φορέων μας.          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, μετά την μνεία των παραπάνω, έχει την άποψη ότι η εσπευσμένη ενέργεια του Συντονιστικού των τριών ΕΑΑ είναι τουλάχιστον άστοχη, δημιουργεί σύγχυση στους συναδέλφους, παραπληροφορώντας τους και το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι την έκθεση των τριών Ενώσεων.                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                Ο                                                                                                     Ο
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                       
   Νικολόπουλος Βασίλειος                                                          Ταραντίλης Δημήτριος   
         Ταξίαρχος  εα                                                                      Συνταγματάρχης εα   

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά