Ανακαθορισμός των συντάξεων Ειδικών Μισθολογίων στα επίπεδα του 2012
Γράφει ο Σμχος ε.α Ιωαν. Αβραμιδης της 8ης σειράς

Νέα Τελεσίδικη Απόφαση «βόμβα» του Ε.Σ. 176/23
●Οι νόμοι είναι για να διευκολύνουν τους πολίτες και ο νόμος συνείδησης για να εφαρμόζονται
●Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις της περίπτωσης 17 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012
●Ανακαθορισμός των συντάξεων ενός εκάστου των εκκαλούντων σύμφωνα με το Άρθρο 60 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα.


Με την υπ’ αρίθμ. 2192/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κηρύχθηκε Αντισυνταγματικός ο νόμος 4093/2012, γεγονός που επέβαλε την συνταγματική υποχρέωση επαναφοράς των συντάξεων μας στα επίπεδα της 31/7/2012.
Παρά ταύτα η τότε κυβέρνηση εξέδωσε την 14-11-2014 το ν.4307/2014 με τον οποίο υλοποιούσε την υπ’ αρίθμ. 2192/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και όχι πλήρως.
Ύστερα από αίτηση ακύρωσης των Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 1128/2016 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία έκρινε αντισυνταγματικό και τον ν.4307/2014 με τον οποίο επιχειρήθηκε η υλοποίηση της υπ’ αρίθμ. 2192/2014 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά το ήμισυ.
Η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με την διάταξη άρ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος.
Εν τούτοις αγνόησε αυτή την συνταγματική επιταγή και προέβη σε μερική εφαρμογή της 2192/14 απόφασης της Ολ. του ΣτΕ και με Ν.4307/2014 άρθ. 86 παρ. 1-3 περικόπηκε το ήμισυ (50%) των διαφορών συντάξεων των ετών 2012-2014. Η τότε Διοίκηση προέτρεπε τους συνταξιούχους αποστράτους, εάν επιθυμούν για πλήρη αποκατάσταση του υπολοίπου 50% να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Αρκετός αριθμός συνταξιούχων αποστράτων με αιτήσεις τους προς το ΓΛΚ το 2014 ζητούσαν να μην εφαρμοστούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις των ν.4093/12, ν.4307/14 και η υπ’ αριθ. Οικ.2/88371/ΔΕΠ/1181/2014 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι απόστρατοι συνταξιούχοι αναγκάστηκαν το έτος 2016 και κατέθεσαν ομαδικές αγωγές με τις ακόλουθες διεκδικήσεις:
α) Αναδρομικά που προκύπτουν από τη διαφορά των συντάξεων που έλαβαν τον Ιούλιο του 2014 έναντι αυτών που ελάμβαναν το 2012, που δεν ίσχυε ο Ν.4093/12.
β) Να παύση η εφαρμογή των διατάξεων Γ1, Γ΄ του άρθρου πρώτου περίπτωση 31, 32 του Ν.4093/12 κατά το μέρος που εφαρμόζονται από της ισχύος τους.
γ) Να παύση η εφαρμογή της διατάξεως 86 παρ. 2α του ν.4307/14 και η υπουργική απόφαση Οικ.2/88371ΔΕΠ/18-11-2014 από τότε που ίσχυσαν.
δ) ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012.
ε) Να υποχρεωθεί το δημόσιο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.
Μετά από δέκα περίπου χρόνια ταλαιπωρίας και εξόδων το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, αφού για τις αγωγές που έχουν υποβληθεί ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΔΙΚΑΣΙΜΗ. Δίκαιη η διαμαρτυρία των αποστράτων για άνιση μεταχείριση, αφού στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου υπάγονται οι Στρατιωτικοί, Πανεπιστημιακοί, Γιατροί και Δικαστικοί. Και τούτο διότι, πρόσφατα το 2023 δημοσιοποιήθηκαν δύο αποφάσεις ¨βόμβες¨ της δικαιοσύνης, η μία τελεσίδικη, ανωτάτων δικαστηρίων, σε προσφυγές συνταξιούχων ειδικών μισθολογίων (Δικαστικών και Πανεπιστημιακών Καθηγητών) κατά του Ν.4093/12.
- Συγκεκριμένα στις 4-10-23 δημοσιοποιήθηκε η τελεσίδικη απόφαση 176/2023 του τρίτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συν εκδίκασε και δέχεται τις εφέσεις 17 Πανεπιστημιακών Καθηγητών.
- Ακυρώνει την εντολή πληρωμής συντάξεων του ΓΛΚ που υπολογίστηκαν με βάσει τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. Γ υποπαρ. Γ1 του ν4093/2012.
- Παραπέμπει τις υποθέσεις στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να ανακαθοριστούν οι συντάξεις των εκκαλούντων που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν.4093/2012. - Διατάσσει την επιστροφή των κατατεθέντων παραβόλων.
- Επίσης τον Οκτώβριο του 2023 δημοσιεύτηκαν τρείς πιλοτικές αποφάσεις 1330/23, 1331/23 και 1332/23 της Ολομέλειας του Ε.Σ., οι οποίες ακολούθησαν στην ουσία την απόφαση 255/21 του Μισθοδικείου. Εκδίκασε τις εφέσεις Δικαστικών λειτουργών που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη τα έτη 2021 και 2022 και τους δικαίωσε με ομόφωνη απόφαση: οι συντάξεις τους να επανέλθουν στο επίπεδο του έτους 2012.
Η απόφαση αφορά μόνο όσους είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, για τους υπολοίπους πρέπει να ληφθεί κυβερνητική απόφαση.
Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι τελεσίδικες.
Τελειώνω με την ελπίδα και ευχή, ότι και για τις ομαδικές αγωγές των αποστράτων συνταξιούχων θα ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες αφού και αυτοί ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια κι έχουν προσφύγει με αγωγές στη δικαιοσύνη από το έτος 2016.

Ίδωμεν !!!

Σμχος ε.α. Γιάννης Αβραμίδης

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά