Όλα τα ονόματα εκλεγμένων των τοπικών συμβουλίων παραρτημάτων ΕΑΑΣ
Σήμερα το πρωί 12ης Ιουλίου 201 το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. συνεδρίασε για τον διορισμό των νέων Μελών των Τοπικών Συμβουλίων των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της Ένωσης Η Διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε τρία (3) έτη καθόσον η θητεία τους είναι τριετής, όπως άλλωστε τριετής είναι και η θητεία του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ


1

Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
(ΑΓΡΙΝΙΟ)Ανχης (ΠΒ )ε.α
Τσάνταλος Περικλής
Πρόεδρος
Τχης (ΤΘ) ε.α
Διαμάντης Θρασύβουλος
Αντιπρόεδρος
Αστ. Υδντης(ΕΛ.ΑΣ) ε.α
Καρινός Παύλος
Μελος
Τχης(ΤΘ) ε.α
Σκαρλάτος Αναστάσιος
Μέλος
Ανχης (ΠΒ) ε.α
Βαλτογιάννης Γεώργιος
Μέλος

2
Ν. ΕΒΡΟΥ
(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
Υπτγος (ΠΖ) ε.α
Φωτακίδης Πρόδρομος
Πρόεδρος
Υπτγος ΕΛ .ΑΣ
Ναζλής Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Ταξχος(ΜΧ) ε.α
Τραγάρης Βασίλειος
Μέλος
Ανχης(ΕΠ) ε.α
Τσόγκος Γρηγόριος
Μέλος
Λγος(ΥΓ) ε.α
Μαθιουδάκη Ελένη
Μέλος
3

Ν. ΑΡΤΑΣ
(ΑΡΤΑ)
Σχης (ΠΖ) ε.α.
Αλέξανδρος  Παναγής
Πρόεδρος
Ανχης (ΥΓ) ε.α.
Ιωάννης  Πετρούδης
Αντιπρόεδρος
Τχης (ΔΒ) ε.α.
Δημήτριος  Καλογήρο
Μέλος
Ανθμος (Χ) ε.α
Ιωάννης  Γεωργούλας
Μέλος
4

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
(ΒΕΡΟΙΑ)
Υπτγος (ΜΧ) ε.α.
Κων/νος  Κωνσταντάρας
Πρόεδρος
Ταξχος (ΥΝ) ε.α.
Κατίνα Βύζα – Τολπαζίκη
Αντιπρόεδρος
Αστυν. Υδντής
(ΕΛ.ΑΣ) ε.α.
Ταράσιος  Παπαδόπουλος
Μέλος
Ανχης (ΤΧ) ε.α.
Ιωάννης  Πανταζής
Μέλος
Ανχης (ΠΒ) ε.α.
Δημήτριος Κιορπές
Μέλος5


Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(ΒΟΛΟΣ)
Ταξχος(ΤΧ) ε.α
Τοσιλιάνης Γεώργιος
Πρόεδρος
Ανχης  (ΥΝ) ε.α.
Γεωργία Μπίτση
Αντιπρόεδρος
Λγός(ΤΧ) ε.α
Γκοτσόπουλος Νικόλαος
Μέλος
Υπλγός(ΦΠΒ) ε.α
Κουσμαλής Βασίλειος
Μέλος
Ανθλγός(ΠΖ) ε.α
Εμβαλωτής Γεώργιος
Μέλος
6

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(ΓΡΕΒΕΝΑ)
Σχης (ΤΘ) ε.α.
Οδυσσέας Σπηλιώτης
Πρόεδρος
Ανχης (ΠΖ) ε.α.
Βλάσιος Ασλανίδης
Αντιπρόεδρος
Τχης (ΤΧ) ε.α.
Σπυρίδων Κεχαγιάς
Μέλος
7
Ν. ΔΡΑΜΑΣ
(ΔΡΑΜΑ)
Ταξχος (ΠΒ) ε.α.
Ιωάννης Λιούλης
Πρόεδρος
Ανχης(ΠΒ) ε.α
Κιούπκιολης Αντώνιος
Αντιπρόεδρος
Σχης(ΕΜ) ε.α
Παρασκευόπουλος Αντώνιος
Μέλος
8

Ν. ΠΕΛΛΗΣ
(ΕΔΕΣΣΑ)
Τχης (ΑΣ) ε.α.
Αντώνιος Παπακώστας
Πρόεδρος
Τχης (ΔΒ) ε.α.
Ιωάννης Μουλάκης
Αντιπρόεδρος
Τχης ε.α
Χατζηλαμπινός Θεοδ.
Μέλος
Σχης (ΠΖ) ε.α.
Ιωάννης Γούδας
Μέλος
Ανστής (ΕΛ ΑΣ)
Αλπάνογλου Εύχαρις
Μέλος
9

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Ανχης (ΠΖ) ε.α.
Σταύρος Καλογεράκης
Πρόεδρος
Ταξχος(ΤΘ) ε.α
Ρασούλης Μηνάς
Αντιπρόεδρος
Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
Γεώργιος Σταματάκης
Μέλος
Ταξχος(ΕΛΑΣ) ε.α
Παντουβάκης Αντώνιος
Μέλος
Σχης (ΔΒ) ε.α.
Μιχαήλ Μαστοράκης
Μέλος
10

Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Αντγος ε.α
Τραχανατζής Κων/νος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α
Σωπασής Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Υπτγος(ΕΛΑΣ) ε.α
Ιωαννίδης Χρήστος
-Μέλος
Ταξχος(Α/Ν) ε.α
Νάννου Καλλιόπη
Μέλος
Υπτγος (ΕΛΑΣ)
Δελφάκης Παναγιώτης
Μέλος
11

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Αντγος (ΠΖ) ε.α.
Δημήτριος Κωστούλας
Πρόεδρος
Αντγος (ΠΖ) ε.α
Στεργιάννης Γεώργιος
Αντιπρόερος
Σχης(Ο) ε.α
Γκέρατς Δημήτριος
Μέλος
Σχής(ΕΜ) ε.α
Μαργαρίτης Κων/νος
Μέλος
Ταξχος(ΥΠ) ε.α
Μήλας Δημήτριος
Μέλος
12

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
(ΚΑΒΑΛΑ)

Ταξχος (ΕΜ) ε.α.
Θεόδωρος Τζατζάρης
Πρόεδρος
Σχής(ΠΖ) ε.α
Παπαντωνίου Αντώνιος
Αντιπρόεδρος
Ανχης(Ο) ε.α
Παπαβέργος Ευάγγελος
Μέλος
Λγός (ΕΜ) ε.α.
Νικόλαος Καφετζόπουλος
Μέλος
Λγός(ΠΖ) ε.α
Κουβαλάκης Διαμαντής
Μέλος
13

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Ταξχος (ΠΖ) ε.α
Γεώργιος Τσιάλας
Πρόεδρος
Ανχης ε.α
Βάγιας Κων/νος
Αντιπρόεδρος
Ανχης ε.α
Μπαρακόπουλος Χρήστος
Μέλος
Ανθστής ε.α
Μπάκα Μαρία
Μέλος
14
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Σχης (ΠΖ) ε.α.
Παναγιώτης Καραΐσκος
Πρόεδρος
Τχης (ΕΜ) ε.α.
Αθανάσιος Κολοκυθάς
Αντιπρόεδρος
Λγός(ΦΠΒ) ε.α
Κορνιζίδης Χρήστος
Μέλος
15

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Υπτγος (ΕΜ) ε.α.
Ηλίας Τζωρτζόπουλος
Πρόεδρος
Σχης (ΥΙ) ε.α.
Σωτήριος Αδαμόπουλος
Αντιπρόεδρος
Σχης (ΠΖ) ε.α.
Κωνσταντίνος Θεοφανίδης
Μέλος
16

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
(ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Τχης (ΔΒ) ε.α.
Γεώργιος Χατζημαλλής
Πρόεδρος
Επχος ε.α.
Αντώνιος Λαγογιάννης
Αντιπρόεδρος
Λγός (ΦΠΖ) ε.α.
Βασίλειος Σταυρίδης
-Μέλος
Υπτγος ε.α
Κουρουβασίλης Περικλής
Μέλος
Επχος ε.α.
Συμεών Καρυπίδης
Μέλος
17

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
Σπυρίδων Κρητικός
Πρόεδρος
Ανχης ε.α
Κροκίδης Κων/νος
Αντιπρόεδρος
Σχής Πζ ε.α
Πανταζής Γεώργιος
Μέλος
Ανχης ε.α
Μαυρογόνατος Ευάγγελος
Πρόεδρος
18
Ν. ΚΙΛΚΙΣ
(ΚΙΛΚΙΣ)
Ταξχος (ΣΣΝΣ) ε.α.
Εμμανουήλ Βασιλάκης
Αντιπρόεδρος
Σχης(ΤΔ) ε.α
Βαρδάκας Γεώργιος
Μέλος
Ανχης (ΠΒ) ε.α
Ζερζελίδης Θωμάς
Μέλος
Ανθλγός ε.α.
Θεοφανία Δήμου
Μέλος
19

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΚΟΖΑΝΗ)
Αντγος (ΠΒ) ε.α.
Μιχαήλ Καψάλης
Πρόεδρος
Ανχης(ΔΒ) ε.α
Γιαννίκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Τχης (ΦΠΒ) ε.α.
Φώτιος Γκόνης
Μέλος
Ανθστής (ΔΒ) ε.α
Βλαχάβα Ευαγγελία
Μέλος
20

Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Ανχης (ΠΖ) ε.α.
Δημήτριος Παντέλας
Πρόεδρος
Ανχης ε.α
Σταυρίδης Θωμάς
Αντιπρόεδρος
Ανχης (ΕΠ) ε.α.
Στέργιος  Μιντιούρης
Μέλος
Τχης (ΤΘ) ε.α.
Χρήστος Ζάρας
Μέλος
Ανχης ε.α
Ευθυμίου Χρήστος
Μέλος
21

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
Αχιλλέας-Ευάγγελος Σαραντινός
Πρόεδρος
Υπτγος(ΔΒ) ε.α
Κοκολογιάννης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Υπτγος (ΔΒ) ε.α
Πανταζάτος Σπυρίδωνας
Μέλος
Ταξχος (ΤΧ) ε.α
Μυλωνάς Νικόλαος
Μέλος
Υπτγος ΕΛΑΣ
Λέκκας Αναστάσιος
Μέλος


22
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΛΑΜΙΑ)

Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Νικόλαος Τσιλαλής
Πρόεδρος
Ανχης (ΥΠ) ε.α.
Ιωάννης Τσιγάρας
Αντιπρόεδρος
Ανθστής ε.α
Κουτσογιάννης Κων/νος
Μέλος
Σχης ε.α
Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Μέλος
Τχης ε.α
Μπαρμπούτης Αλέξανδρος
Μέλος
23
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
(ΛΑΡΙΣΑ)
Αντγος(ΠΖ)ε.α
Βλάχος Κων/νος
Πρόεδρος
Υπτγος(ΠΖ) ε.α
Σβερώνης Χρήστος
Αντιπρόεδρος
Λγος(Ο) ε.α
Νατσιούλας Ηλίας
Μέλος
Ταξχος(ΠΖ)
Μαλισόβας Χρήστος
Μέλος
Υπτγος(ΠΖ)
Ασμίνης Γεώργιος
Μέλος
24

Ν. ΛΕΣΒΟΥ
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Αντγος(ΤΘ) ε.α
Δαγκόπουλος Θεόδωρος
Πρόεδρος
Υπτγος(ΠΖ) ε.α
Οικονόμου Αλέξιος
Αντιπρόερος
Τχης(ΑΤΘ) ε.α
Φωτάκης Κων/νος
Μέλος
Αστμος Α’
Τσεκούρας Ιωάννης
Μέλος
25

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
(ΝΑΥΠΛΙΟ)
Σχης (ΜΧ) ε.α.
Κωνσταντίνος Οικονόμου
Πρόεδρος
Τχης (ΠΖ) ε.α.
Γεώργιος Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος
Σχης (ΜΧ) ε.α.
Πέτρος Νταλιάνης
Μέλος
Ανχης(ΜΧ) ε.α
Καρυανός Ιωάννης
Μέλος
26

Ν. ΞΑΝΘΗΣ
(ΞΑΝΘΗ)
Υπτγος (ΜΧ) ε.α.
Γεώργιος Γεωργιάδης
Πρόεδρος
Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Ιωάννης Κουτσαϊμάνης
Αντιπρόεδρος
Σχης (ΕΜ) ε.α.
Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Μέλος
Ανχης (ΕΜ) ε.α.
Παπάγος Παπανικολάου
Μέλος
Ανχης ε.α
Αμαξόπουλος Θεόδωρος
Μέλος
27
Ν. ΑΧΑΪΑΣ
(ΠΑΤΡΑ)
Υπτγος (ΤΧ) ε.α.
Κωνσταντίνος Νάκας
Πρόεδρος
Ταξχος(ΥΠ) ε.α
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Ταξχος (ΠΖ) ε.α
Δημητράκης Θεόδωρος
Μέλος
Ταξχος(ΔΒ) ε.α
Μπούτρης Σωτήριος
Μέλος
Ανχης (ΤΧ) ε.α.
Κωνσταντίνος Θεργιόπουλος
Μέλος
28

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
(ΠΡΕΒΕΖΑ
Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α.
Κωνσταντίνος Τσούτσης
Πρόεδρος
Σχης(ΜΧ)
Μπουρνάκας Κων/νος
Αντιπρόεδρος
Λγός(ΤΘ) ε.α
Γιώτης Ιωάννης
Μέλος
Λγός(ΠΒ) ε.α
Καρδάμης Αναστάσιος
Μέλος
29

Ν. ΗΛΕΙΑΣ
(ΠΥΡΓΟΣ)
Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Γεώργιος Σταματόπουλος
Πρόεδρος
Ανχης (ΤΧ) ε.α.
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
Αντιπρόεδρος
Λγός ε.α
Τσιγκρέλης Αθανάσιος
Μέλος
Υπ/μος Β΄ (ΕΛ.ΑΣ) ε.α.
Χρήστος Χρονόπουλος
Μέλος
30

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)
Ταξχος ε.α
Κωνσταντακάκης Αντώνιος
Πρόεδρος
Υπτγος ε.α
Χρυσός Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
Σχης ε.α
Μασσαλής Απόστολος
Μέλος
Ταξχος ε.α
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
Μέλος
Ανχης ε.α
Σαγιάς Γεώργιος
Μέλος
31

Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ
(ΡΟΔΟΣ)

Ταξχος ε.α
Χατζηχαραλάμπους Κλεόβουλος
Πρόεδρος
Ταξχος ε.α
Πασχάλης Πέτρος
Αντιπροέδρος
Υπτγος (τ. Χωρ/κής) ε.α.
Γεώργιος Λέκκας
Μέλος
Υπλγός(ΠΒ) ε.α
Διαμάντης Κων/νος
Μέλος
32
Ν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
Ταξχος(ΠΖ) ε.α
Μιχαλάκης Αργύριος
Πρόεδρος
Ταξχος (Δ) ε.α
Κυπριωτάκης Όθωνας
Αντιπρόεδρος
Ταξχος(ΥΠ) ε.α
Φουρίκης Δημήτριος
Μέλος
Υπτγος (ΕΜ)ε.α
Δελημιχάλης Αναστάσιος
Μέλος
33
Ν. ΣΕΡΡΩΝ
(ΣΕΡΡΕΣ)

Υπ/νόμος Β’ε.α
Στρίκος Θεόδωρος
Πρόεδρος
Τχης (ΤΧ) ε.α.
Δημήτριος Μπουτζάγιας
Αντιπρόεδρος
Ανχης (ΠΖ) ε.α
Αδαμίδης Πέτρος
Μέλος
Λγός (ΠΖ) ε.α.
Αθανάσιος Σκερλετίδης
Μέλος
Λγός (ΤΧ) ε.α.
Χαράλαμπος Φαρασόπουλος
Μέλος
34
Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΣΥΡΟΣ)

35
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(ΤΡΙΚΑΛΑ)
Σχής ε.α
Ζιώζιας Βασίλειος
Πρόεδρος
Ανχης (ΔΒ) ε.α.
Παναγιώτης Γιώτης
Αντιπρόεδρος
Ανθνόμος (ΕΛΑΣ)
Τριανταφύλλου Παναγιώτης
Μέλος
Λγός (ΠΖ) ε.α
Παλλαντζας Γεώργιος
Μέλος
Τχης (ΠΖ) ε.α.
Ευάγγελος Σύρρος 
Μέλος
36
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(ΤΡΙΠΟΛΗ)
Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Κίμων Κωνσταντάκης
Πρόεδρος
Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Χαράλαμπος Παπασταύρου
Αντιπρόεδρος
Σχης (ΥΝ) ε.α.
Μαρία Καρακάλου
Μέλος
Αστ. Δντής ε.α.
Αγαμέμνων Αναγνωστόπουλος
Μέλος
37
Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΦΛΩΡΙΝΑ)
Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Δημήτριος Σωτηρίου
Πρόεδρος
Σχης (Ο) ε.α.
Μιχαήλ Αποστόλου
Αντιπρόεδρος
Τχης (ΠΒ) ε.α.
Σπυρίδων Γούσης
Μέλος
Λγός ε.α
Λαγός Ιωάννης
Μέλος
38
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
(ΧΑΛΚΙΔΑ)
Αντγος (ΠΖ) ε.α.
Ευάγγελος Ρήγας
Πρόεδρος
Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
Νικόλαος Μαμασούκας
Αντιπρόεδρος
Ανχης (ΠΖ) ε.α.
Ιωάννης Καρέντζος 
Μέλος
Λγός (ΠΒ) ε.α.
Γεώργιος  Μπλέτσας
Μέλος
Ταξχος  (ΕΛ.ΑΣ) ε.α.
Γεώργιος Κεραμιώτης
Μέλος
39
Ν. ΧΑΝΙΩΝ
(ΧΑΝΙΑ)
Υπτγος (ΤΧ) ε.α.
Ελευθέριος Κυριακάκης
Πρόεδρος
Ταξχος (ΠΖ) ε.α.
Ιωάννης Μακρατζάκης
Αντιπρόεδρος
Τχης (ΠΖ) ε.α.
Γεώργιος Μαροπάκης*
Μέλος
Λγός (ΤΧ) ε.α.
Φώτης Δονόπουλος *
Μέλος
Τχης ε.α
Βρυωτάκης Κων/νος
Μέλος
40
Ν. ΧΙΟΥ
(ΧΙΟΣ)
Ταξχος (ΠΒ) ε.α.
Ιωάννης Κηρύκος
Πρόεδρος
Τχης (ΥΠ) ε.α.
Βασίλειος Μπατσούκας
Αντιπρόεδρος
Τχης (ΠΖ) ε.α.
Κυριάκος Βερβέρης
Μέλος
Ανθσμοςε.α
Σούρλας Παύλος
Μέλος
41
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Υπτγος(ΠΒ) ε.α
Δαλαμαγκίδης Βασίλειος
Πρόεδρος
Ανχης (ΤΧ) ε.α
Ζαφείρης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Ανχης(ΠΖ) ε.α
Γκαΐδατζής Δημήτριος
Μέλος
Τχης (ΠΒ) ε.α
Κουμουσίδης Χαράλαμπος
Μέλος
Ανχης(ΠΖ) ε.α
Καραγκιοζούδης Χαράλαμπος
Μέλος
42
ΛΑΚΩΝΙΑ
Αντγος(ΕΜ) ε.α
Νικολόπουλος Νικόλαος
Πρόεδρος
Ταξχος(ΕΜ) ε.α
Μακρής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος
Τχης(ΕΜ) ε.α
Τάρας Κων/νος
Μελος
43
Ν.ΛΕΣΒΟΥ
( ν .ΛΗΜΝΟΣ)
Σχής ε.α
Τζουράς Κων/νος
Πρόεδρος
Σχής ε.α
Κανταράς Τριαντάφυλλος
Αντιπρόεδρος
Τχης ε.α
Σπανός Δημήτριος
Μέλος
Ανθστής ε.α
Παπανικολάου Κων/νος
Μέλος
44
ΣΑΜΟΣ
45
ΚΩΣ
Υπτγος(ΠΒ)
Σταύρου Γεώργιος
Πρόεδρος
Υπτγος(ΠΒ)
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
Ταξχος(ΥΓ)
Δημόπουλος Θεοφάνης
Μέλος
Ανχης(ΥΓ)
Πετρίδου Ανδριανή
Μέλος


Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου