ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΕΣ ΣΤΗ ΒτΕ

Φωτογραφία του Ανέστης Τσουκαράκης.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Θεωρούμε επιτυχία της Ομοσπονδίας μας, μετά και τη νομοθέτηση της συλλογικής έκφρασης των στρατιωτικών με το ν.4407/2016, ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, παρευρίσκονται να εκφράσουν θεσμικώς την άποψή τους, τη συμφωνία ή την αντίρρησή τους, ενώπιον των Ελλήνων νομοθετών, για το μείζον για αυτούς και τις οικογένειές τους θέμα του μισθολογίου τους.
Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και όσον αφορά το θέμα του μισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών έχουμε να διατυπώσουμε τις εξής απόψεις:
Η φιλοσοφία και η δομή του είναι αυτή της δομής του ενιαίου μισθολογίου εν γένει των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή καταβολή μισθού με βάση την κατηγορία του στελέχους και τα μισθολογικά κλιμάκια στην κάθε κατηγορία, κάτι για το οποίο συμφωνούμε επί της αρχής. Ωστόσο προφανείς διαφοροποιήσεις των  2 μισθολογίων, του νέου που συζητάμε σήμερα και του ενιαίου των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά ακόμη και αυτό των στρατιωτικών έναντι των λοιπών που ανήκουν στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, γεννούν έντονα ερωτηματικά για την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να ξεχωρίσει για ακόμη μία φορά, όπως διαχρονικώς πράττει μέχρι και σήμερα, τους Έλληνες στρατιωτικούς από τους λοιπούς και να τους εντάξει σε ένα ακόμη κατ΄ επίκληση ειδικό μισθολόγιο, το οποίο απέχει παρασάγγας από το πραγματικό παραγόμενο έργο του λειτουργήματός τους.
Ποιες είναι αυτές οι διαφοροποιήσεις;
Θεωρούμε ότι η κατανομή του προσωπικού έτσι όπως έχει διατυπωθεί στο νομοσχέδιο είναι ανισομερής. Και η διαφωνία μας δεν εστιάζεται στον εναρκτήριο μισθό της κάθε κατηγορίας, δηλαδή τα 1155, για την Α, τα 985 για τη Β και τα 953 ευρώ για τη Γ, για τα οποία συμφωνούμε αλλά στο ότι τα μισθολογικά κλιμάκια είναι κατά πολύ διαφοροποιημένα από το ενιαίο μισθολόγιο. Ενώ, λοιπόν, στο ενιαίο μισθολόγιο, τα μισθολογικά κλιμάκια για τους ανήκοντες στην κατηγορία ΠΕ και ΤΕ είναι 19 και στους ανήκοντες στην κατηγορία ΥΕ και ΔΕ είναι 13, στο δικό μας μισθολόγιο οι κατηγορίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση του στελέχους, δηλαδή εάν εντάχθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ ή ως ΕΜΘ – ΕΠΟΠ. Συγκρατήστε στο σημείο αυτό κες και κοι βουλευτές ότι οι περισσότερες ειδικότητες στις οποίες εντάχθηκαν οι συνάδελφοί μας μέσω του θεσμού των ΕΜΘ και ΕΠΟΠ ζητούσαν ως προϋπόθεση πρόσληψης το τυπικό προσόν του πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Αυτοί οι άνθρωποι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο που εντάσσονται; Συλλήβδην στην ενιαία κατηγορία Γ, χωρίς καμία ουσιαστική διαφοροποίηση ή επιβράβευση από τους λοιπούς συναδέλφους μας. Γιατί θα πρέπει να συμβεί έτσι;
Η πρότασή μας, λοιπόν, είναι τα μισθολογικά κλιμάκια των κατηγοριών Α και Β να είναι τα ίδια, δηλαδή 35, με την αντίστοιχη αύξουσα μισθολογική σειρά που βαίνουν με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και τα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας Γ να γίνουν από 22, 30, ωσαύτως, με την αντίστοιχη αύξουσα μισθολογική σειρά που βαίνουν με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.
Κατά τα ισχύοντα στο ενιαίο μισθολόγιο και τους λοιπούς των ειδικών μισθολογίων, ώστε η όποια αύξηση, λόγω αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού, να μη χαθεί από τη λεγόμενη προσωπική διαφορά:
οι ανήκοντες στην κατηγορία Α, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, να προωθούνται κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά 6 μισθολογικά κλιμάκια. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός μεταπτυχιακού η εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια θα είναι αυτή που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Οι ανήκοντες στην κατηγορία Β, κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ να προωθούνται κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, να προωθούνται κατά 4 μισθολογικά κλιμάκια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά 6 μισθολογικά κλιμάκια. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός μεταπτυχιακού η εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια θα είναι αυτή που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Και οι ανήκοντες στην κατηγορία Γ, κάτοχοι πτυχίων ΑΤΕΙ να προωθούνται κατά 1 μισθολογικό κλιμάκιο, οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ να προωθούνται κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, να προωθούνται κατά 4 μισθολογικά κλιμάκια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά 6 μισθολογικά κλιμάκια. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός μεταπτυχιακού η εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια θα είναι αυτή που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ένα πάγιο και διαχρονικό, από το έτος 2004, αίτημα της Ομοσπονδίας μας γίνεται αποδεκτό και νομοθετείται πλέον το επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, με το ύψος καταβολής του κατά το ενιαίο μισθολόγιο, ωστόσο διαφοροποιείται έναντι αυτού ως προς τις καθορισμένες ως απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, υπολείπουσες κατά πολύ, χωρίς να κατανοήσουμε το λόγο. Προτείνουμε, το υπόψη επίδομα, να επεκταθεί και στους συναδέλφους που υπηρετούν αφενός στη Σκύρο, για όλα τα στελέχη και όχι μόνο της Πολεμικής Αεροπορίας και στη Ζήρο, αλλά και στους υπηρετούντες στις Μονάδες προκάλυψης, δηλαδή σε όλη την κορυφογραμμή από την Ήπειρο μέχρι τα Πομακοχώρια της Ξάνθης και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, τουλάχιστον για να δείξει την ύστατη ετούτη ώρα η Πολιτεία, εσείς κες και κοι νομοθέτεςότι σήμερα που εντείνονται οι τουρκικές αξιώσεις δεν ξεχνάτε τους φύλακές σας, ώστε, αν μη τι άλλο, να μην πέσει φωτιά να μας κάψει όλους.
Το θεσπιζόμενο επίδομα θέσης ευθύνης χορηγεί ακόμη και στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, στο ανώτερο αυτό στρατιωτικό αξίωμα, 550 ευρώ, δηλαδή όσα χορηγεί το ενιαίο μισθολόγιο στον προϊστάμενο διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έλεος κε Υπουργέ των Οικονομικών. Πρότασή μας είναι να συνταχθεί εκ νέου το υπόψη επίδομα, κατά την αντιστοίχηση του ενιαίου μισθολογίου, στη θέση ευθύνης που καταλαμβάνει το στέλεχος ανεξαρτήτου βαθμού και όχι μόνο από Ταγματάρχη και άνω. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι Ανθυπασπιστές και αντίστοιχοι, Υπολοχαγοί εκ ΣΜΥ ή ανακαταταγέντες και αντίστοιχοι ασκούν διοίκηση και μάλιστα με άριστες αξιολογήσεις. 
Το τελευταίο διάστημα που οι τουρκικές προκλήσεις και αξιώσεις εντείνονται και οι πολίτες επιζητούν και θέλουν ένα ισχυρό και αξιόμαχο στράτευμα, οι Έλληνες στρατιωτικοί ξεχνώντας σπίτι και οικογένεια ξημεροβραδιάζονται στις Μονάδες ώστε να αποδώσουν όταν και όπως χρειαστεί και τους ζητηθεί. Όταν κλήθηκαν να στήσουν τους καταυλισμούς των προσφύγων – μεταναστών, να τους συντηρήσουν, να τους καθαρίσουν, να ταΐσουν τους πρόσφυγες – μετανάστες, να τους περιθάλψουν, συγχωρέστε με «να τους ξεσκατήσουν» το έκαναν με χαρά, απομονώνοντας τις όποιες μηδαμινές φωνές ακούστηκαν ξένες προς το πνεύμα εθελοντισμού και αγάπης προς το συνάδελφο διακατέχει τους Έλληνες. Όποτε και με όποιο τρόπο τους ζητείται οι Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στη φωτιά, στο σεισμό, στην πλημμύρα, στη μεταφορά των ασθενών, κοντά στο συνάνθρωπο και το κάνουν με χαρά. Υπερβάλλουν εαυτούς για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το ερώτημα που γεννάται από το νέο μισθολόγιο, λοιπόν, είναι ένα και μοναδικό; Σε τι διαφοροποιείται ο Έλληνες στρατιωτικός έναντι όλων των λοιπών εργαζομένων, ακόμη και αυτών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας που ανήκουν στην ίδια ομάδα των ειδικών μισθολογίων, στην αποζημίωση της υπερωριακής τους απασχόλησης; Νομίζεται ότι δεν καταπονείται. Ότι είναι μηχανή; Όχι κες και κοι βουλευτές. Ένα αυστηρό στρατιωτικό ποινικό δίκαιο δεν του επιτρέπει να αντιδράσει, παρά μόνο μέσω δικαστικών αξιώσεων ή παρακλήσεις προς εσάς. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Σας ζητάμε να μην εξαιρέσετε εσείς σήμερα, όπως οι προκάτοχοί σας έπρατταν διαχρονικά, και μείνετε και εσείς στην ιστορία ως «οι ένα από τα ίδια», για ακόμη μία φορά τον Έλληνα στρατιωτικό από το δικαίωμά του και την αξίωσή του στην υπερωριακή αποζημίωση, όπως άλλωστε το άρθρο 20 του ενιαίου μισθολογίου προβλέπει για τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και οι περιπτώσεις Δα και β του άρθρου 127 του παρόντος νομοσχεδίου για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας.  
Επίσης και πέραν των ανωτέρω, ζητάμε, χωρίς καμία διαφοροποίηση αλλά καθ΄ ομοιότητα με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, τη θέσπιση της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης του άρθρου 12 και της αμοιβής της συνδεόμενης με την περιγραφή και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του άρθρου 17.
Αξιότιμη κα Πρόεδρε, κες και κοι βουλευτές. 
Πιστεύουμε ότι τα αιτήματά μας δεν είναι ούτε εξωπραγματικά, αλλά ούτε και καθαρά στρατιωτικοπυρηνικά. Ζητάμε να μας δοθεί ότι ακριβώς έχει και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Σας καλούμε να εντάξετε τις προτάσεις μας σήμερα κιόλας στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, ώστε την Πέμπτη στην Ολομέλεια να τύχει της ψήφισής του ακόμη και από αυτούς που σήμερα ωρύονται και κτυπιούνται. Κομματικά παιχνίδια στις πλάτες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε. Εάν παρ΄ ελπίδα, για κάποιο λόγο, οι υπηρεσιακοί μηχανισμοί του Υπουργείου Οικονομικών δεν προλάβουν να κάνουν τους απαιτούμενους οικονομοτεχνικούς υπολογισμούς τους, ώστε να ενταχθούν οι προτάσεις μας στο υπόψη νομοσχέδιο, φρονούμε ότι μια δίμηνη παράταση, ψήφισης του μισθολογίου των στρατιωτικών, ώστε και η Ομοσπονδία μας να έχει το χρόνο να επεξεργαστεί οικονομοτεχνικά τις προτάσεις και να τις καταθέσει, μπορεί να δοθεί. Έτσι προτείνουμε, το Κεφάλαιο Β, που αναφέρεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να απαλειφθεί και στο άρθρο 159 να προστεθεί περίπτωση θ ως εξής: «θ. Του άρθρου 50 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέχρι την 31-7-2017».
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου